ผู้อำนวยการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ต่อ นายบุญเจือ สมทิพย์ มาดำรงตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์ จ.ตรัง