ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย