ที่อยู่วิทยาลัย

ที่อยู่วิทยาลัย

  • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
  • 89 หมู่ 2 ถนนตรัง-กันตัง
  • ตำบลควนธานี
  • อำเภอกันตัง
  • จังหวัดตรัง
  • 92110
  • โทร 075-291-540-2 และ 075-291520
  • โทรสาร 075-291546