ผู้อำนวยการคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก วพบ.ตรัง มาเยี่ยมในโอกาสรับตำแหน่งใหม่