ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนในระบบ Teller Payment System ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาที่ 2

กำหนดโอนเงินในวันที่ 7 - 19 มีนาคม 2558

ไฟล์ประกอบ: 
AttachmentSize
PDF icon ใบลงทะเบียนชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2-2557(ทันตฯ)ขยาย.pdf131 KB
PDF icon ใบลงทะเบียนชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2-2557(สาธารณสุข).pdf176.36 KB
PDF icon ใบลงทะเบียนชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2-2557(ทันตฯ).pdf130.7 KB
PDF icon ใบลงทะเบียนชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2-2557(สาธารณสุข).pdf176.37 KB
PDF icon ใบลงทะเบียนชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2-2557(เทคนิคปี 1).pdf173.67 KB
PDF icon ใบลงทะเบียนชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2-2557(เทคนิคปี 2).pdf129.37 KB
PDF icon ใบลงทะเบียนชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2-2557(เวชกิจปี 1).pdf130.39 KB
PDF icon ใบลงทะเบียนชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2-2557(เวชกิจปี 2).pdf131.2 KB
PDF icon ใบลงทะเบียนชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2-2557(เวชกิจปี 2)_1.pdf131.2 KB
PDF icon ใบลงทะเบียนชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2-2557(ทันตฯ).pdf148.96 KB
PDF icon ใบลงทะเบียนชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2-2557(สาธารณสุข).pdf157.05 KB