ที่ระลึกแด่...วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ที่ให้การสนับสนุน การแข้งขันกีฬา EMS Rally เขตบริการสุขภาพที่ 12 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง