ผู้อำนวยการ อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันไหว้ครู ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ วันที่ 11 กรกฏาคม 2556