ผู้อำนวยการร่วมประชุมกับผู้นำทุกภาคส่วนในตำบลควนธานี วันที่ 17 กรกฏาคม 2556 ณ ห้องประชุมเมืองเก่า อบต.ควนธานี