เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมอาหารตรังดังทั่วโลก ในงาน "เทศกาลตรุษจีนนครตรังและมหกรรมอาหารตรังดังทั่วโลก"