ข่าวจากสำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 5 เมษายน พุทธศักราช 2558