ข่าวจากหนังสือพิมพ์ "ทับเที่ยงนิวส์" ปีที่ 7 ฉบับที่ 112 ประจำเดือนเมษายน พุทธศักราช 2558 หน้า 11