งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าอบรม ผบต.รุ่นที่ 23 วันที่ 16 กรกฏาคม 2556 ณ หอประชุม วสส.ตรัง