ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ "ไทยรัฐ" ประจำวันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558 หน้า 10