ประกาศรับสมัครบุคคลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถานศึกษา (ตำแหน่งแพทย์แผนไทย)