นพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร ผอ.สถาบันพระบรมราชนก ตรวจเยี่ยมและพบปะบุคลากรของชมวิทยาลัย ณ ห้องประชุม วันที่ 27 มิถุนายน 2556