ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลอนุรักษ์หอยนางรมบ้านแหลม โดยมีท่าน สส.สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี