ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้กับผู้แสดงในพิธีเปิด งานเทศกาลอนุรักษ์หอยนางรมบ้านแหลม