ถวายเทียนพรรษาของ วสส. ตรัง ณ วัดควนธานี อ. กันตัง จ. ตรัง วันที่ 19 กรกฎาคม 2556