ให้การต้อนรับ นายอดิศร เอกพิศาลกิจ ประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่ครูฝึกอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดตรัง