ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 61 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี