ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก