ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ และผู้มีเกียรติ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบูธบริการวิชาการของหลักสูตรต่างๆภายในวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการประชาชน