คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เยี่ยมชมบูธแสดงนิทรรศการและบูธบริการวิชาการ