สมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี วันที่ 22 กรกฎาคม 2556