ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา อบต.ควนธานี ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558