ร่วมให้กำลังใจ บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ในการเข้าร่วม การแข่งขันเต้นแอโรบิก