ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ นพ. อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก และคณะ