ร่วมให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเที่ยง ผู้บริหาร และบุคลากรจากสถาบันพระบรมราชชนก ในโอกาสที่ คณะจากสถาบันพระบรมราชชนก