ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วัดควนธานี อ. กันตัง จ. ตรัง วันที่ 23 กรกฎาคม 2556