ร่วมเวทีความคิดปฎิรูปประเทศไทย จัดโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง