ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นตัวแทนวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ พลตรีอัษฎา แสงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง