ร่วมเดินทางมาส่งผู้บริหาร และคณะจากสถาบันพระบรมราชชนก กลับกรุงเทพมหานคร ในโอกาสที่คณะจากสถาบันพระบรมราชชนก