นำนักศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เข้ารดน้ำขอพรจาก ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ