ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวิทยาลัย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2558