เข้าร่วมการประกวดโต้วาที ระดับอุดมศึกษา ในโครงการเชิดชูบุคคลที่ควรบูชา "รำลึกคุณพระยารัษฎา ฉลองนครา ๑๐๐ ปี