นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ ศาลหลักเมืองตรัง จังหวัดตรัง