รดน้ำขอพร ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และอาจารย์นงนารถ สุขลิ้ม รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์