ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2558