เข้าร่วมประชุมพิจารณาข้าราชการดีเด่น สถาบันพระบรมราชชนก ระดับเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net) ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี