ร่วมต้อนรับ นางนิมมานรดี ชูยัง และคณะในโอกาสที่ นางนิมมานรดี ชูยัง ได้เข้ามารับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ ประจำวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง