ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ในการแข่งขัน กีฬาประเพณีสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9