ร่วมพิธีปิดการแข่งขัน กีฬาประเพณีสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9 "สามห่วงเกมส์" ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2558