งานเลี้ยงอำลาผู้อบรมหลักสูตรผู้ช่วยสาธารณสุข (พนักงานสาธารณสุขชุมชน) รุ่นที่ 4 ณ หอประชุม วสส.ตรัง วันที่ 26 มิถุนายน 2556