เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการอบรมความปลอดภัย การซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ในสถานศึกษา