โดยมีท่านสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5