เป็นประธานเปิด โครงการอบรมความปลอดภัย การซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ ในสถานศึกษา