เป็นประธานเปิดโครงการ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สร้างสรรค์เยาวชน รู้ทันป้องกันเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์