ซ้อมพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรประจำปี 2556 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ 19 มิถุนายน 2556