ข่าวจากสำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 29 เมษายน พุทธศักราช 2558