ร่วมคารวะศพและวางพวงหรีด คุณแม่สมใจ พั่งเซ่งท้อง ณ วัดกุฏยาราม ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง